EDICTO del Ayuntamiento de Bigues i Riells, sobre provisión de plazas.

Sección:Administración Local
Emisor:Ayuntamientos
Rango de Ley:Edicto
 
EXTRACTO GRATUITO

EDICTO

del Ayuntamiento de Bigues i Riells, sobre provisión de plazas.

De conformitat amb el disposat a la base 4ª de la convocatòria de concurs oposició lliure de quatre places d'agent de policia local, grup de titulació D, aprovada per la Junta de Govern de data 16 de juliol de 2007.

Vist els resultats obtinguts, una vegada realitzades les proves consistents en una bateria de test psicotècnic, davant la Direcció General de Policia, del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, s'exposa al públic la relació d'admesos:

BECERRA DEUMAL, MARC

BLANCO SANCHEZ, DANIEL

JIMÉNEZ PERSONA, LUIS

MENCHON NOS, JOAN JOSEP

MORENO LÓPEZ, ANTONIO

RODRÍGUEZ GAVALDÀ, JORDI

ROS ALMAGRO, CARLOS ALBERTO

SANS BENAGES, ALBERT

NO ADMESOS:

ASENSIO HERRERO DAVID

BERMUDO APARICIO, JOSE ANTONIO

CASTILLERO DIAZ GEORGINA

CORBALÁN ASENSIO, CRISTIAN

DE LA ROSA MUÑOZ, JAVIER

FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SILVIA

GARCIA DE HARO ANDRÉS

GONZÁLEZ GUILLÉN, RICARDO

MARTÍNEZ CORREDERA, JORDI

NIETO RUIZ, IVAN

OJEDA MACIAS ENRIQUE

ORTIZ PUJOL PERE

PAGÈS CALMOSA, JORDI

PEREA PINEDA JOSEP

ROIGE GAJA, CRISTINA

ROJAS LÓPEZ, ANTONIO

RUBÍ CARRIÓN, DAVID

SABATER LÓPEZ, ALEXANDRE

SOLDADO ORTEGA, CRISTOBAL

SORIA GAVIRA, RUBÉN

ZAMORA RAMIRO, FRANCISCO MANUEL

No admesos per no complir els requisits de la convocatoria:

VILLAGRASA PARACUELLOS MIREIA

BARCAIZTEGUI GUIRAO PEDRO

EGEA RIERA MARC

ALVAREZ RODRÍGUEZ SONIA

FERNÁNDEZ-CONDE CORTINA ÓSCAR

LAVADO QUILES FRANCISCO JAVIER

RODRIGUEZ GARCIA ANTONI

RUBIO ARRABAL DAVID

MÁRQUEZ GARRIGÓS LAURA

SERRANO CAMPOS FRANCISCO

SÁNCHEZ DOBLADO FRANCISCO

MARTIN CONTRERAS SÍLVIA

MASANES AZON ANTONIO

Vist l'escrit tramès per la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya de data 28 de setembre de 2007, en el que formulen diverses consideracions sobre les bases de la convocatòria, es rectifica en el següent sentit:

 1. ) Base cinquena: Tribunal Qualificador

  De conformitat amb el disposat a l'article 60 de la Llei 7/2007 de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic l'Òrgan de Selecció estarà integrat per:

  President: Francesc Turrillo Gómez, Sergent del Cos de Policia Local de Santa Eulàlia de Ronçana.

  Vocals:

  José Antonio Gómez López, Cap de la Policia Local de Bigues i Riells

  Manuel Gallego Ojeda, Cap de la Policia Local de Sant Feliu de Codines

  Fernando Gutiérrez Marín, Secretari de l'Ajuntament

  Francesc Carrera Nieto, titular o Lluís Fernández Vila, suplent com a representant de la Direcció General de Seguretat Ciutadana

  Elisabet...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA