EDICTO del Ayuntamiento de Bigues i Riells, sobre provisión de plazas.

Sección:Administración Local
Rango de Ley:Edicto
 
EXTRACTO GRATUITO

EDICTO

del Ayuntamiento de Bigues i Riells, sobre provisión de plazas.

De conformitat amb el disposat a la base 4ª de la convocatòria per a la provisió mitjançant concurs lliure de dues places de mestres per l'Escola Bressol en el personal laboral temporal de l'Ajuntament de Bigues i Riells, s'exposa al públic la relació d'admesos i exclosos:

Admesos:

ÀNGELS NEVADO MANZANO

ISABEL PLANAS CAMACHO

SÍLVIA GRAU COMAS

MÒNICA QUINTANA RUEDA

MÒNICA TRESSERRAS GIL

SÒNIA CLEMENTE LOPEZ

EVA MAÑES CASTILLO

VICTÒRIA VIVANCOS PEÑA

EVA AYMERICH MAS

IRMA VERDAGUER CALL

MERCEDES VIVÓ PÉREZ

MARIA ALCÁNTARA GARCÍA

JOSEFINA JORNET GONZÁLEZ

ESTHER OLIVER ONTIVEROS

MARTA NAVARRO CIURANS

GEMMA CODINA FONT

BEGOÑA FIOL LORENZ

ÁNGELES ORTEGA FUENTES

Exclosos:

ELISENDA CAPDEVILA MONTSECH , per manca de titulació exigida a les bases.

RAQUEL SALA MARTÍNEZ, manca titulació exigida a les bases.

Els interessats disposen de tres dies hàbils a comptar del següent a aquesta publicació per formular les al·legacions que considerin oportunes.

Tribunal qualificador:

President: Alcalde de la Corporació o membre que delegui.

Representant de l'Escola d'Administració Pública: Esther Prat Ibern titular i M. Àngels Aspa Pérez, suplent.

Vocals: Dos regidors de l'Ajuntament.

Representant de l'Escola Bressol.

Secretari de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA