ORDEN EMO/224/2015, de 16 de julio, por la que se garantiza el servicio de atención telefónica de urgencias y de emergencias que presta a la población la empresa Atento Teleservicios España, SA.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria de vaga presentada pel sindicat Confederació General del Treball, CGT (registre d’entrada de 10 de juliol de 2015 al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social), que està prevista per als dies 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 de juliol de 2015 i per als dies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 d’agost de 2015, des de les 0.00 fins a les 24.00 hores, a excepció dels torns que comencin abans de les 0.00 hores o que finalitzin després de les 24.00 hores, per als quals començarà amb l’inici del torn o acabarà amb la finalització del torn, i que afecta tots els treballadors i treballadores de l'empresa;

Vist que el servei que presta l'empresa, entre d'altres, consisteix a cobrir, fonamentalment, els números d'atenció telefònica de CatSalut Respon del Servei Català de la Salut, de trucades d'Emergències 112 de Catalunya, d'atenció d'urgències d’electricitat Eon i d'atenció d'urgències de Gas Natural, serveis que resulten necessaris i imprescindibles per atendre necessitats vitals i, per això, l’atenció de les urgències i les emergències sanitàries, de protecció civil, de bombers, de salvament marítim i d’avaries de gas i electricitat, s’han de considerar serveis essencials per a la comunitat, perquè la interrupció afectaria drets i béns constitucionalment protegits com ara el dret a la salut i a la vida, que reconeixen els articles 15 i 43 de la Constitució espanyola;

Vist que l’autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir els serveis essencials, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l’exercici legítim del dret de vaga, reconegut en l’article 28.2 de la Constitució;

Vist que cal garantir que l’atenció de les trucades d’urgències i d’emergència dels ciutadans puguin ser ateses totalment i en un termini de temps raonable, els serveis mínims que es dictin han de garantir la prestació del servei perquè totes les urgències i les emergències tinguin resposta;

Atès que en vagues anteriors en aquesta empresa i sector es van dictar l’Ordre EMO/55/2015, de 23 de març; l’Ordre EMO/228/2014, de 22 de juliol; l’Ordre EMO/213/2014, d’11 de juliol, i l’Ordre EMO/53/2014, de 5 de març, cal tenir-les en compte com a antecedents;

Vist que s’ha sol·licitat a les parts que formulin les seves propostes de serveis mínims;

Vist que s’ha demanat informe a la Secretaria General del Departament de Salut, a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA