EDICTO de la lista de admitidos y excluidos a pruebas selectivas (NP03/2014).

Sección:Administración Local
Emisor:Ayuntamientos
Rango de Ley:Edicto
 
EXTRACTO GRATUITO

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds corresponents a la convocatòria de proves selectives NP03//2014 d'Auxiliar Tècnic/a OAC, per a la selecció de personal no permanent, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a establir un ordre de preferència per proveir les vacants i les necessitats d'ocupació que es produeixin.

Examinada la documentació presentada per les persones aspirants i d'acord amb el que disposen les bases d'aquesta convocatòria.

Es declaren admeses les persones aspirants següents:

DNI NRGE
16019238Z 2014/11265
21684928E 2014/11243
29021520M 2014/11262
34762929Q 2014/10517
35033500S 2014/11231
35047008E 2014/10201
35113360L 2014/10805
37374224Y 2014/11219
37378502Y 2014/11006
37742803X 2014/11060
38129704M 2014/10951
38144404P 2014/10803
38807663Q 2014/10081
40345192H 2014/11237
40980280F 2014/11424
40987420V 2014/10300
41535331E 2014/11043
43436401G 2014/11420
43496004Z 2014/10574
43508927B 2014/11214
43513445K 2014/10912
43514371G 2014/10498
44002093B 2014/11008
44017820Y 2014/10982
44993911T 2014/11001
45487311G 2014/11175
45646344S 2014/11284
46036493S 2014/11423
46042275R 2014/11234
46051277X 2014/11288
46058987S 2014/10825
46543505S 2014/11224
46567606N 2014/10946
46603524G 2014/11525
46605558Z 2014/11119
46605634K 2014/10983
46626752W 2014/11269
46647288E 2014/10425
46768336K 2014/10740
46800169E 2014/11241
46802422K 2014/10781
46803722X 2014/10762
46803760W 2014/9918
46805904F 2014/11259
46806928L 2014/11244
46807001T 2014/11166
46808200A 2014/10928
46808895P 2014/10463
46822366R 2014/11186
46873816T 2014/11165
46941023R 2014/11105
46941748J 2014/11082
46944501Y 2014/11271
46979822E 2014/10910
46990667B 2014/10589
47150118A 2014/10430
47172959M 2014/11062
47235255V 2014/10823
47238145D 2014/11215
47709216V 2014/11232
47713647D 2014/10773
47719247C 2014/10911
47737229Q 2014/10495
47777566B 2014/11211
47830951J 2014/11264
47869395R 2014/10734
47898659D 2014/11267
52158838J 2014/11020
52172274V 2014/11673
52390749S 2014/10511
52396832A 2014/11074
52405256D 2014/10758
52596144C 2014/11067
53032758W 2014/11276
53088845S 2014/11292
54167929P 2014/11187
54326128J 2014/10787
73259078F 2014/10095
78084667N 2014/11124
Y0380315R 2014/10965

Es declaren excloses les persones aspirants següents:

DNI NRGE MOTIU EXCLUSIÓ
46773961B 2014/11671 Falta pagament de la taxa
46872299R 2014/10394 Falta pagament de la taxa

Atès el que preveu l'article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA