EDICTO del Ayuntamiento de Constantí, sobreprovisión de plazas.

Sección:Administración Local
Emisor:ADMINISTRACIÓN LOCAL
Rango de Ley:Edicto
 
EXTRACTO GRATUITO

EDICTO

del Ayuntamiento de Constantí, sobre provisión de plazas.

Per aquesta Alcaldia, el dia 17 de gener de 2007, s'ha dictat la resolució següent:

Vistes les peticions per a prendre part en les proves selectives per a cobrir mitjançant concurs- oposició lliure sis places d'auxiliar administratiu/iva, i a la vista de l'informe emès per la Secretaria, HE RESOLT:

PRIMER.- Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos següent:

Admesos:

Cognoms

Nom

DNI

Aguilar Salinas

Sonia

39717993-Y

Alasà Franquès

Àngels

39648995-P

Alcalà Tarrias

Nuria

33952196-X

Aldaz Serna

Sara

39730358-C

Alonso Garcia

Elisabet

39738082-Q

Alonso Izquierdo

Sílvia

39362424-V

Antoni Balagué

Immaculada

47820878-Z

Assamà Muñoz

Maraida

39714307-T

Becerra López

Montserrat

39685997-A

Benavent Bodro

Montserrat

39881536-L

Bladé Martínez

Maria Carmen

39709183-M

Blanch Hierro

Laura

39732672-B

Blas Sans

Joan

39708685-J

Bonache Sandoval

Elena

52426002-D

Bujedo Aliste

Jose Maria

39713107-L

Burch Maronda

Susana

39879899-S

Cabeza Asensio

Sandra

77835615-G

Cano Gimenez

Maite

39729811-W

Cano Martínez

Mercedes

39873871-J

Capuz Marti

Ana

39675854-A

Castaño Lérida

Noelia

39914667-F

Castillo Méndez

Maria Eugènia

39720829-J

Castillo Ubeda

Rosa Maria

39721415-R

Celestino Poto

Albert

39908951-H

Cleutjens Marsal

Vanessa

39726690-D

Cort Lluís

Magda

39884136-C

Cosculluela Pinyol

Mar

39737751-F

Criado Vargas

Maria Elena

47756886-P

Cristino Gordillo

Ivan

52594501-X

Domenech Franquès

Susana

39729215-G

Domenech Lara

Esther

39705895-Y

Enríquez Megías

Maria Begoña

52308182-H

Esmel Fores

Lidia

52606459-P

Esteve Candalija

Esther

39724183-D

Estil·les Ramon

Josep

39862466-Q

Farnós Gavaldà

Misericordia

39860767-L

Farré Alentorn

Alícia

37327887-Z

Fernandez del Rio

Montserrat

39702855-W

Franco Chinchilla

Belén

39729477-J

Galisteo González

Patricia

47619539-V

Gené Palau

Maria Pilar

39713724-S

Gibert Fabra

Meritxell

39715663-E

Gispert Gimenez

Serena

39891647-X

Herreros Avellaneda

Moisés

39880852-W

Homs Gomis

Debora

39898678-A

Honrado Pagá

Jose Luis

39685492-G

Ibañez Garcia

Tània

39919516-A

Irastorza Batuecas

Arantza

39878197-S

Jansà Gabán

Josefa

39898206-Z

Lara Valenzuela

Nuria

39730039-T

Lombarte Calvo

Magdalena J.

47765365-T

López Fernández

Sandra

47761797-C

López Ribera

Daniel

39702063-S

Maeso Lamas

Montse

39870484-F

Magriñà Barrull

Meritxell

39885051-S

Marin Garcia

Raquel

39714387-B

Marqués Leza

Delia

39734181-W

Martí Sanromà

Elisenda

39896810-K

Martín Ferre

Elena

39719013-Z

Martínez Ridao

Maria Dolores

39690465-D

Martos Codinachs

Lídia

39715640-E

Mató Alias

Judit

48006161-D

Mercadé Marquès

Nuria

39665088-R

Miguel Ortega

Aurora

43705814-H

Mulero Valderrama

Anna Ma.

39710278-L

Muñoz García

Vanessa

47758460-H

Nieto Fernández

Olga

39876915-K

Orta Trepat

Ana Maria

45469455-L

Otero Viñals

Rubén

39704546-Z

Pedrol Hernández

Antoni

39724040-G

Pérez Millám

Rebeca

44421607-M

Polanco Albesa

Maria Teresa

39675071-W

Porras Romero

Virginia

47763051-D

Poy Tome

Eva

39718834-L

Puerto Lleixà

Sílvia

39712948-K

Quirós Sánchez

Noelia

46607305-J

Ramírez Zarza

Lídia

38841219-S

Real Nuñez

Sandra

47756885-F

Reyes Porter

Sonia

39883807-J

Riscos Ortiz

Esther

39715553-G

Roa...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA