ANUNCIO del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, sobre diversos procesos de selección de personal.

Sección:Administración Local
Emisor:Ayuntamientos
Rango de Ley:Anuncio
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCIO

del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, sobre diversos procesos de selección de personal.

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per prendre part en diversos processos de selecció de personal la convocatòria dels quals va ser publicada al BOP núm. 150, de 24.6.1998, amb posteriors rectificacions publicades als BOP núms. 177 i 185, de 25.7.1998 i 4.8.1998, respectivament, així com al BOE núm. 203, de 25.8.1998, es fan públiques les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos, el nomenament dels tribunals qualificadors, aixi com dia, hora i lloc d'inici de les proves dels processos selectius.

Plantilla de funcionaris

Tècnic superior d'administració especial, branca enginyer industrial, adscrit al cap de servei d'organització de l'Àrea de Serveis Interns i Promoció del Treball

Data: 15 de desembre de 1998

Lloc: Sala de Comissions de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Hora: a les 10 hores

Aspirants admesos:

Albert Muratet Casadevall

Jordi Roig Juyol

Aspirants exclosos:

Cap

Tribunal qualificador:

President: Joan Aymerich i Aroca (titular)

Alcalde president de la corporació

Jordi Ferrés Valcarce (suplent)

Tinent d'alcalde de Serveis Interns i P.T.

Secretari: Josep M. Rigau i Caixés (titular)

Secretari general de la corporació

Concepción Cortés Sánchez (suplent)

Vicesecretària de la corporació

Vocals: Pasqual d'Ossó Matheu (titular)

Tinent d'alcalde d'Economia i Hisenda

Ignasi Llambrich Mañes (suplent)

Director de l'Àrea d'Economia i Hisenda

Francesc Pallarols Rusca (titular)

Director de l'Àrea de Serveis Interns i P.T.

J. Francesc Borrás Sesma (suplent)

Director de l'Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques

Pere Molné Deu (titular)

Lluís Calsina Vallès (suplent)

Representants de la Dir. General d'Adm. Local

Jordi Condal Casas (titular)

Baldomero Reyes Delgado (suplent)

Representants de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Victor Martínez del Rey (titular)

Cap del Servei de Manteniment i Obres

Josep Massagué Oliart (suplent)

Cap del Servei d'Obres i Projectes Urbanístics

Joaquim Hortal i Jodar (titular)

Cap de la Secció d'Assessoria Juridicolaboral

Sílvia Vilaseca Giralt (suplent)

Cap del Servei Jurídic de l'Àrea d'Economia

Fernando Cabezuelo García (titular)

José García Expósito (suplent)

Representants de la Junta de Personal

Tècnic mitjà d'administració especial, especialitat arquitecte tècnic, adscrita al cap de Secció d'Infraestructures

Data: 25 de febrer de 1999

Lloc: Sala de Comissions de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Hora: a les 10 hores

Aspirants admesos:

Pere Aguilar Soldevila

Aspirants exclosos:

Cap

Tribunal qualificador:

President: Joan Aymerich i Aroca (titular)

Alcalde president de la corporació

Joan Recasens Guinot (suplent)

Tinent d'alcalde de Serveis Urbans

Secretari: Josep M. Rigau i Caixés (titular)

Secretari general de la corporació

Concepción Cortés Sánchez (suplent)

Vicesecretària de la corporació

Vocals: Jordi Ferrés Valcarce (titular)

Tinent d'alcalde de Serveis Interns i P.T.

Pasqual d'Ossó Matheu (suplent)

Tinent d'alcalde d'Economia i Hisenda

Francesc Pallarols Rusca (titular)

Director de l'Àrea de Serveis Interns i P.T.

Joaquín Hortal Jodar (suplent)

Cap de la Secció d'Assessoria Juridicolaboral

Lluís Calsina Vallés (titular)

Santiago Farré Tous (suplent)

Representants de la Dir. General d'Adm. Local

Víctor Gurri Sala (titular)

Joaquim Obon Dosdad (suplent)

Representants de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Victor Martínez del Rey (titular)

Cap del Servei de Manteniment i Obres

Joan F. Borràs Sesma (suplent)

Director de l'Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques

Xavier Amador Pitarch (titular)

Director de l'Àrea de Serveis Urbans

Albert Muratet Casadevall (suplent)

Cap del Servei d'Organització

Fernando Cabezuelo García (titular)

José García Expósito (suplent)

Representants de la Junta de Personal

Tècnic mitjà d'administració especial, especialitat arquitecte tècnic

Data: 23 de febrer de 1999

Lloc: Sala de Comissions de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Hora: a les 10 hores

Aspirants admesos:

Lluís Aguelo Parés

Antoni Olaria Cañadell

Aspirants exclosos:

Manel Garcia Garrido (perquè no disposa de la titulació requerida)

Tribunal qualificador:

President: Joan Aymerich i Aroca (titular)

Alcalde president de la corporació

Manel Gabaldà Cabasa (suplent)

Tinent d'alcalde de Medi Ambient

Secretari: Josep M. Rigau i Caixés (titular)

Secretari general de la corporació

Concepción Cortés Sánchez (suplent)

Vicesecretària de la corporació

Vocals: Jordi Ferrés Valcarce (titular)

Tinent d'alcalde de Serveis Interns i P.T.

Àngels Ponsa Roca (suplent)

Tinent d'alcalde de Serveis Personals

Francesc Pallarols Rusca (titular)

Director de l'Àrea de Serveis Interns i P.T.

Joaquín Hortal Jodar (suplent)

Cap de la Secció d'Assessoria Juridicolaboral

Lluís Calsina Vallés (titular)

Santiago Farré Tous (suplent)

Representants de la Dir. General d'Adm. Local

Antoni Alfred Sancho Bonfil (titular)

Joan Montero Madariaga (suplent)

Representants de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

J. Francesc Borrás Sesma (titular)

Director de l'Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques

Josep Massagué Oliart (suplent)

Cap del Servei d'Obres i Projectes Urbanístics

Vicenç Tort Arnau (titular)

Cap del Servei de Planejament i Gestió

Francesc Recasens Garcia (suplent)

Cap del Servei d'Actuació Urbanística

Francisco García Miguel (titular)

Antonio Díaz Amador (suplent)

Representants de la Junta de Personal

Plantilla laboral

Tècnic mitjà especialitat forestal

Data: 16 de febrer de 1999

Lloc: Sala de Comissions de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Hora: a les 10 hores

Aspirants admesos:

Xavier Baldi Coll

Antoni Giménez Plensa

Marta Gómez Pons

Daniel Gómez-Olive Casas

Gemma López Vañó

Pere Omedes Pérez

Jordi Rius Noguera

Xavier Romera Castilla

Joan Vallhonrat Matalonga

Aspirants exclosos:

Cap

Tribunal qualificador:

President: Joan Aymerich i Aroca (titular)

Alcalde president de la corporació

Manuel Gabaldà Cabasa (suplent)

Tinent d'alcalde de Medi Ambient

Secretari: Josep M. Rigau i Caixés (titular)

Secretari general de la corporació

Concepción Cortés Sánchez (suplent)

Vicesecretària de la corporació

Vocals: Jordi Ferrés Valcarce (titular)

Tinent d'alcalde de Serveis Interns i P.T.

Joan Recasens Guinot (suplent)

Tinent d'alcalde de Serveis Urbans

Francesc Pallarols Rusca (titular)

Director de l'Àrea de Serveis Interns i P.T.

Joaquín Hortal Jodar (suplent)

Cap de la Secció d'Assessoria Juridicolaboral

Santiago Farré Tous (titular)

Lluís Calsina Vallés (suplent)

Representants de la Dir. General d'Adm. Local

Joan F. Gràcia Forcades (titular)

Rafael Garzón Granero (suplent)

Representants de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Jordi Torrijos Martí (titular)

Cap del Servei de Parcs i Jardins

Victor Martínez del Rey (suplent)

Cap del Servei de Manteniment i Obres

Marcelo Gómez Alonso (titular)

Tècnic superior de l'Àrea d'Urbanisme

Serafí Martí Barberà (suplent)

Tècnic mitjà de Medi Ambient

Carles Rigall Forner (titular)

Eulàlia Sancho Planas (suplent)

Representants del Comitè de Personal

Tècnic superior especialitat ciències ambientals

Data: 19 de gener de 1999

Lloc: Sala de Comissions de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Hora: a les 10 hores

Aspirants admesos:

Sergi Cantó Jordi

Josep Maria Casado...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA