ANUNCIO del Consejo Comarcal de El Ripollès, sobre contratación de personal.

Sección:Administración Local
Emisor:Consejos comarcales
Rango de Ley:Anuncio
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCIO

del Consejo Comarcal de El Ripollès, sobre contratación de personal.

Per Decret de Presidència de data 1 de setembre de 2008 s'ha contractat pel procediment de màxima urgència el personal que es detalla a continuació, amb destinació l'Escola Comarcal de Música del Ripollès, en règim laboral temporal i en la modalitat contractual per obra o servei determinat, amb efectes de data 1 de setembre de 2008 i fins la finalització del curs escolar 2008-2009.

NOM I COGNOMS

DNI/NIE

LLOC DE TREBALL

JORNADA/HORES

Frederic Miralda Casanova

39160716L

Director Escola Comarcal de Música

18

Anaïs Clua Farrero

76972228Z

Cap d'estudis

30

Jordi Pau Ricart

78022467G

Professor de llenguatge musical i piano

30

Núria Planella Planas

43625773V

Professora aux. de llenguatge musical i baix

12

Giulia Renzi

X2801939X

Professora aux. de violí

12

Adriana Moliner Vidal

38131518W

Professora de flauta travessera

12

Jordi Ballesteros Coma

90002246A

Professor aux. de saxofon

6

Carlos Miguel Sánchez

40559399A

Professor de bateria

18

Josep Ma. Cols Clotet

39331975C

Professor de piano i llenguatge musical

6

Gemma Solà Rodríguez

39355822Q

Professora de piano i llenguatge musical

18

Lluís Casals Prat

43628050V

Professor de guitarra i secretari acadèmic

36

Victòria Katsyuba

X07011904D

Professora de piano i llenguatge musical

33

Miquel Jorba Picañol

77625974P

Professor de piano i llenguatge musical

18

Joana Sabalete Castillo

40883298Q

Professora aux. de piano i llenguatge musical

6

Mònica Bargalló Martínez

33964817G

Professora de cant

21

La qual cosa es fa pública de conformitat amb allò que preveu l'article 94.3 del Decret 214/1990 de 30 de juliol.

Ripoll, 1 de setembre de 2008

Enric Pérez i Casas

President

PG-223451 (08.256.072)

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA