ANUNCIO del Área Metropolitana de Barcelona, sobre adopción de un acuerdo.

Sección:Administración Local
Emisor:Otros organismos
Rango de Ley:Anuncio
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCIO

del Área Metropolitana de Barcelona, sobre adopción de un acuerdo.

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha adoptat, en sessió extraordinària i urgent de data 21/07/2011 l'acord següent:

APROVAR l'assumpció per successió administrativa de les competències, serveis, personal, béns, drets i obligacions de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, inclosa l'adscripció de l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial –IMPSOL, d'acord amb les relacions annexes, i d'acord amb la Disposició addicional quarta de las Llei 31/2010, de 3 d'agost.

PRENDRE CONEIXEMENT dels documents dels estats comptables, d'arqueig i d'inventari del patrimoni de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a data 21 de juliol de 2011, elaborats als efectes de l'apartat 3 de l'acord de la seva Assemblea de data 7 d'abril de 2011, i amb el caràcter de documents provisionals a resultes de la liquidació del pressupost i de l'aprovació del compte general de 2011.

PUBLICAR el present acord i les relacions annexes al Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

Barcelona, 13 de setembre de 2011

Sebastià Grau Àvila

Secretari general

PERSONAL DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'AMB QUE S'INTEGRA A L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

FI CONTRACTE / DATA
EMPLEAT LLOC DE TREBALL COMISSIÓ SERVEIS EFECTES
FUNCIONARIS DE CARRERA
ADMELLA SALVADOR, Víctor Cap Projectes Informàtics A
AGUILERA DELGADO, José M. Tècnic Especialista Delineant
AGUILO RIU, Claudi Director de Projec. i Obres senior A
AGUILO ROCA, Antoni Cap d'Oficina de Nòmines
ALARCON ALMAZOR, Fco. Tècnic Espec. Suport Cooperació
ALIER LAPLANA, Sara Tècnic de gestió
ALSAWI ABBOUD, Dina Enginyer Tècnic Agrícola - responsable
ALVAREZ ESTALAYO, José I. Cap de Serveis Interns
ALZAGA REIG, Antoni Tècnic especialista suport Cooperació
AMAT PÉREZ, Rosa Administratiu
APARICIO MORENO, Carmelo Tècnic Esp.Rest.Fotogramètrica-B
APARICIO MORENO, Francisco Aux.Pràctic 2a.
ARAGAY BENERIA, Esperança Tèc.Mitjà de Planejament
ARCO FUSTER, Domènec Cap del Servei de PRL
ARGELICH HESSE, Elena Tècnic Mitjà Relac. Institucionals
ARTAL VIDAL, Francesc Cap de Servei d'Intervenció
BALBOA MARTÍN, Manuel Ángel T.S. Economista de Tresoreria
BALLARIN GARCIA, Elida Analista Programador de Software
BARRERA ALEGRIA, Teresa Tècnic Especialista Delineant
BAYO MARTINEZ, José Tècnic Mitjà Inst. de Proj. i Obres-Cap Oficina
BERNADI MURCIA, Eva Cap de Secció d'Obres
BERNAUS RIBES, Amadeu Tècnic Especialista Delineant
BLAY QUERALT, Eva Tècnic Especialista Delineant
BOBET BRUNA, Nuria Administratiu d'Assessorament i Form.
BONET BARTROLÍ, Carme Gestió d'Informació al Públic
BORDANOVE RICHART,Jordi Cap de Servei Prom.Conservació
BUSTOS BERNUS, Jordi Administratiu de Control de presència
CALDERO TORRUELLA, Mercè Administratiu
CALDERON BENAVENTE, Luis M. Cap de Servei de Patrimoni
CAMACHO PASAMONTES, Ruben Tècnic Mitjà de Comunicació
CAPILLA PALACIO, Eustasio Tècnic Especialista Delineant
CARULLA ESPLUGAS, Josefina Cap d'Oficina de Compres
CASINO LÓPEZ, Susana Tècnic Mitjà Vegetació
CASUGAS MELCIÓN, Esther Cap d'Oficina de Contractació
CATALÀ BURGUERA, Lourdes Cap d'oficina adm. D.S. Generals
CESPEDES CAJA, Diego Auxiliar de Compres
CLARASÓ PEREZ, Salvador Tècnic Especialista Mant.Platges
CLOS GUIX, Anna Analista Informàtic
CLOS SOLAN, Núria Administratiu de Contractació
COLOMA PEREZ, Isabel Administratiu
CONTRERAS GUTIÉRREZ, Miguel Auxiliar de Serveis
COSTA AMOROS, Modesta T.S. Informàtic
COSTA PEREZ, Rosario Tècnic Especialista de PRL-Cap d'Oficina
CUESTA SÁNCHEZ, Manuel Tècnic Especialista Mant. Parcs
DE GRACIA ANTON, Mariano Cap de Secció Mant. Platges
DE JUANA BRUGADA, Ricardo Tèc.Esp.Rest.Fotogramètrica
DE XAMMAR TARDIO, Lorenzo Cap de Secció de Doc. Jurídica
DIEGUEZ GONZALEZ, Aurea Administratiu de registre
DOT VENTALLÓ, Martí Tècnic Esp.Arxiu Cart.Digital
ESCRICH BLAU, Albert Tècnic Mitjà multimèdia
ESPINOSA BARRENECHEA, M.José Analista prog. SIG
ESPINOSA LOPEZ,Juan Miguel Tècnic Mitjà Mant.Parcs
ESTEBAN REYES, Manuela Tècnic Especialista Delineant
ESTRAGUES NILSSON, M. Pia Administrativa Grup PP
FARRERO COMPTE, Antoni Coordinador Ordenació Urbanística
FELEZ LOPEZ, Estefania Gestió Administrativa
FERNANDEZ GESALÍ, Glòria Tècnic Mitjà Relac. Institucionals
FERNANDEZ MEDINA, M. Mercè Cap oficina de Relacions Públiques
FERNANDEZ SERRALVO, Antonio Auxiliar de Biblioteca
FERNANDEZ TRIAS, Isabel Tècnic de Vicepresidència
FERRANDO CASTIELLA, Rosa Administrativa Grup ICV-EUiA
FERRÉ GIMENEZ, Pilar Secretaria de Gerència
FOLCH GALLEN, Enric Cap d'Oficina de Disseny Gràfic
FORNELLS VILLAR, Pilar Tèc.Esp. Edicions Cartografia-Cap de Grup
GALERA FERREIRO, Manuel Auxiliar de Serveis
GARCIA GARCIA, M. José Administrativa
GARRIDO MONTILLA, Rafael Administratiu
GARROTE MANJON, Jordi Cap del Servei d'Informàtica
GASPAR MAS, Pilar Secretària CiU
GICH SALADICH, Oriol Tècnic Mitjà d'Estudis Urbanístics
GIMÉNEZ FERRER, Núria Tècnic Mitjà Arquitecte
GOMEZ VILELA, José Auxiliar de CPM-B
GONZALEZ IGLESIAS, Antonio Auxiliar de Serveis
GRIFELL DOMÈNECH, Pere Tècnic Esp.Cartografia digital-Cap de Grup
GUDIN MARIN , Montserrat Administratiu
GUIXÀ CATALÀ, Xavier Cap Projectes Informàtics A
IBAÑEZ VILANOVA, Enric Cap de Secció Inf. i Planejament
JARDÍ SEGURA, Montserrat Administratiu
JUAN TALLADA, Josefina Tècnic Especialista de Contractació
LARRUY CASADO, Jordi Enginyer Tècnic Obres Públiques
LLAMAS ANGOSTO, Josefina Administrativa
LLINÀS CARMONA, Carles Director de Projec. i Obres senior A
LOPEZ MOLINA, Olga Analista Programador
LOZANO RUIZ, Oscar Administratiu de Contractació
MACHUCA PLAZUELO, J. Fco. Cap d'oficina tècnica
MAHIA MARTINEZ, Cristina Cap de Servei de Finances
MANJON DE LA PAZ, Esteban Cap d'Oficina Instal.lació
MARIN RIBÉ, Carles Cap Secció d'Inform. i Documentació
MARIN RIBÉ, Josep Tècnic Especialista Delineant
MARRA SÁNCHEZ, Anna Administratiu de Projectes i Obres
MARSAL ALVAREZ, Jordi Cap de Servei Gestió Urbanística
MARSAN ALVAREZ, José A. Tècnic Especialista Delineant
MARTÍ ROVIRA, Montserrat Cap de Servei d'Intervenció
MARTIN BERTOLIN, Silvia Cap oficina adm. Secretaria
MASIP MORENO, Cristina T.S. Dret d'Assessorament Juridic B
MAYORALGO SERRANO, Ana Administratiu de Gestió Relacions Inst.
MEGIAS GRAU, José A. Cap de Servei de Project. i Obres B
MELIA ROMANO, Rosa Administratiu de Tresoreria
MÉLIZ SORIANO, Olga Tècnic Mitjà Arquitecte
MONRÀS SAMPER,Carles Coordinador de RR.HH.
MONTEAGUDO GOMEZ, Montserrat Tècnic mitjà Topògraf
MONTSERRAT MARTÍ, Caterina Tècnic Superior Vegetació
MORANT RAMON, Rafael Tècnic Especialista Obres A
MOSTAZO ALBA, Salvador Cap d´Oficina Mant.Parcs
MUR CAMPODARVE, Gemma T.S.Arquitecte de Planejament
NADAL ROMEU, Elisabet T.M. gestió jurídica
NASARRE LETOSA MIGUEL, Carme Cap d´Oficina de Finances
NAVARRO MAJO, Jordi T.S.Arquitecte de Projectes i Obres
NAVARRO RODRIGUEZ,Fco.J. Enginyer Tècnic Obres Públiques
NAVAS VENTOSA, Elisabet Administratiu de registre
NIETO SABATER, Anna M. Cap d´Oficina d'Adm. Del Personal
NOGUERA PUJOL-XICOY, Blanca T.S.Arquitecte de Proj. i Obres
NORTE JUNYER, Francesca Secretària Grup ERC
OBON DOSDAD, Joaquim Cap del Servei de Planejament I
OLIVA PIGUILLEM, Àngels Administratiu de Gestió Proj. i Obres
OLMO CHAOS, Margarita Administratiu de Finances
ORTIZ SANCHEZ, Victor Cap de Servei de Proj.i Obres
OTERO VIDAL, Montserrat Cap de Secció Estudis Terr.
PALLARÈS PARELLADA, Montserrat Tècnic Mitjà de Relacions Institucionals
PEREZ GONZALEZ, Jordi Tècnic Especialista de Patrimoni
PICA ROCA, Marta Tècnic de gestió
PIEDRA PASCUAL, Clara Administratiu de Gestió de Finances
PIQUEMAL VIÑAS,Cristina Tècnic Superior de Rel. Institucionals
PLANES SANT-ROMÀ, Lurdes Tècnic Superior de Prom. I Conver.
PRIOR MASERO, David Telefonista
PUJOL I ROGER, Jacint Tècnic Especialista Topògraf
REINA RUBIO, Jose Antonio Tècnic Espec. Instal·lacions B
RIBERA CABESTANY, Josep Oriol Cap de Servei de Projec. i Obres A
ROCA BASTÚS, Joan Tècnic Especialista Obres C
ROCAMORA VILANOVA, Consol Tècnic Especialista de Finances
RODRIGUEZ DE BARRIO, Josefa Cap d'Oficina Relacions Laborals
RODRIGUEZ FLORES, Gemma Coordinadora de Contractació
RODRIGUEZ FONSECA, Isaura Administratiu
RODRIGUEZ HONTORIA,Ana Analista Informàtic
RODRIGUEZ POL, Delio Tècnic Especialista Topògraf
ROIG CANALS, Dolors Cap de Servei de Rel. Internacionals
ROIG MARTI, Josep Cap de Servei
ROJO LOPEZ, Fausto Cap de Secció de Cartografia
ROQUÉ FERRER, Josep Cap de Grup d'Obres i Mant.
ROVIRA OLIETE, Susagna Tècnic Especialista Delineant
ROYO BORONAT, Margarita Tècnic Especialista de Rel. Inst.
RUIZ ALMAR, Ernest Tècnic Superior Geògraf
RUIZ ARCO, Lourdes Tècnic de gestió
SABATÉ PALLARÈS, Xavier T.S. Periodista
SALGADO LOPEZ, Teresa T.S.Gestió Administrativa
SALINAS MOLINA. José M. T.S. Arquitecte
SAMSÓ DRAPER, Núria Cap d'oficina de l'Espai Públic
SÁNCHEZ BARBERAN, Teresa Tècnic mitjà Rel. Institucionals
SÁNCHEZ RIDAO, Consol T.S.Control Pressupostari
SANTOYO FERNANDEZ, Manuel Tècnic Especialista Mant. Parcs
SANZ GROMACHES, Manuel Tècnic Especialista Obres A
SAURINA MASPOCH, Eduard T.S. Diverses especialitats
SEGUIN VIÑAS, Isabel Administratiu
SERRA BARCELO, Joan T.S. Dret
SERRA BATISTE, Josep Cap del Servei d'Estudis Terr.
SERRANO GOMEZ, Nieves Tècnic Especialista Delineant
SERRANO MARTÍ, Montserrat Administratiu
SOLANS HIERRO, Úrsula Tècnic Esp. de Disseny Gràfic
SORIA BERNALTE, Anna Cap d'Oficina
TARREGA ENEDAGUILA, F. Enginyer Proj i Obres A -Cap de Secció
TÉNEZ YBERN,Víctor Cap de Servei Ordenació Urbanística
TERRISSÉ PORTELLA, Antoni Cap de Servei de Planificació Territorial
TOBELLA ESCOFET, Francesc T.S.Arquitecte de Planejament
VALLE GARCIA, Narciso Tècnic Especialista Delineant
VALLES CLAROS, Antonio Tècnic Especialista Mant.Platges
VALLS ALSEDA, Jordi Analista SIG
VALLVERDÚ BALAÑÀ, Enric Cap del Servei Administratiu de Secretaria
VASCO PEREZ, Antonio Enginyer Tècnic de Proj.iObres B
VELA COLINA,
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA